ما میتوانیم به صورت حضوری و یا غیر حضوری مجسمه سه بعدی شما را تهیه کنیم. توضیح مختصری از هر روش را در بخوانید.در این روش نیازی به حضور فیزیکی شما نیست.
تنها لازم است عکس های و ابعادی را که ما از شما یا اجسام مورد نظرتان می خواهیم در اختیار ما قرار دهید. بدیهی ست روش حضوری نتیجه بهتری دارد.
ما میتوانیم به صورت حضوری و یا غیر حضوری مجسمه سه بعدی شما را تهیه کنیم. توضیح مختصری از هر روش را در بخوانید.در این روش نیازی به حضور فیزیکی شما نیست.

انواع روش های ساخت

مجسمه سه بعدی شما 2

ما میتوانیم به صورت حضوری و یا غیر حضوری مجسمه سه بعدی شما را تهیه کنیم. توضیح مختصری از هر روش را در بخوانید.

سفارش حضوری

در این روش نیازی به حضور فیزیکی شما نیست. تنها لازم است عکس های و ابعادی را که ما از شما یا اجسام مورد نظرتان می خواهیم در اختیار ما قرار دهید. بدیهی ست روش حضوری نتیجه بهتری دارد.

توضیح بیشتر
سفارش غیر حضوری

در این روش نیازی به حضور فیزیکی شما نیست. تنها لازم است عکس های و ابعادی را که ما از شما یا اجسام مورد نظرتان می خواهیم در اختیار ما قرار دهید. بدیهی ست روش حضوری نتیجه بهتری دارد.

توضیح بیشتر
نحوه سفارش غیر حضوری

برای ساخت مجسمه سه بعدی شما


ارسال عکس

در این مرحله شما عکس های خود را برای ما از چند جهت ارسال می کنید. ما این موارد را دقیق به شما توضیح می دهیم. سپس اگر این عکس ها مورد تایید بودند از روی آن کار ساخت مجسمه سه بعدی شما را آغاز میکنیم.


طراحی و ساخت

در این مرحله و پس از دریافت عکس های شما، کار طراحی سه بعدی را را آغاز میکنیم. البته در این مرحله ممکن است با شما تمسا بگیریم و اطلاعاتی از شما بخواهیم که در بهتر شدن مجسمه شما مهم است.


ارسال و تحویل

وقتی که کار ساخت مجسمه شما به اتمام رسید ما مجسمه را برای شما پست می کنیم. البته شما قادر خواهید بود مجسمه خود را حضورا نیز دریافت کنید. یک جعبه زیبا برای نگهداری و بسته بندی این مجسمه نیز به شما هدیه می دهیم.چرا کپی شو؟

ما میتوانیم به صورت حضوری و یا غیر حضوری مجسمه سه بعدی شما را تهیه کنیم. توضیح مختصری از هر روش را در بخوانید.


بیشتر

لیست قیمت

ما میتوانیم به صورت حضوری و یا غیر حضوری مجسمه سه بعدی شما را تهیه کنیم. توضیح مختصری از هر روش را در بخوانید.


بیشتر

SPIN TO WIN!

  • Try your lucky to get discount coupon
  • 1 spin per email
  • No cheating
Try Your Lucky